westend-logo_w

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 #:n ja 24 #:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Voimassa 19.8.2019 alkaen

Rekisterinpitäjä
Westend Musical Instruments Ltd Oy (y-tunnus 2366448-3) Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 westend@westendxfi.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Irene Holvikari, Rantamäki 1 B 4, 02230 Espoo p. 040 505 8841 irene@westendxfi.com

Rekisterin nimi
Westend Musical Instruments Ltd Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Westend Musical Instruments Ltd Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Westend Musical Instruments Ltd Oy:n mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu rekisteristä, jossa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti: Asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset. Asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa.

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Westend Musical Instruments Ltd Oy:n omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Westend Musical Instruments Ltd Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Westend Musical Instruments Ltd Oy käyttää Bluehost Inc – palvelinta mm. varmuuskopioinnin tallentamiseen. Bluehost Inc on yhdysvaltalainen yhtiö, joten Westend Musical Instruments Ltd Oy:n tallentamat tiedot tallentuvat siten Euroopan unionin ulkopuolelle. Westend Musical Instruments Ltd Oy:n tallentamat henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja sekä MailChimp että Bluehost Inc kuuluvat USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa. ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Westend Musical Instruments Ltd Oy:n tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisten pyynnöstä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella Westend Musical Instruments Ltd Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Westend Musical Instruments Ltd Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen westend@westendxfi.com, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Westend Musical Instruments Ltd Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Westend Musical Instruments Ltd Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella Westend Musical Instruments Ltd Oy asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen westend@westendxfi.com, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Westend Musical Instruments Ltd Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Westend Musical Instruments Ltd Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Westend Musical Instruments Ltd Oy käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Westend Musical Instruments Ltd Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Westend Musical Instruments Ltd Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Westend Musical Instruments Ltd Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).